Măsurătorile efectuate de INCDPM în zonele de studiu Hobana, Ocolul Silvic Grivița, Direcția Silvică Galați și Lacul de acumulare Movileni

Aparat CO2 cameră închisă
Aparat CO2 cameră transparentă
Aparat CO2 zonă umedă
Aparat CO2 cameră închisă in situ
Pregătire aparat CO2 pentru zona umedă